وظایف اپراتور(تلفنچی)در هتل

دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 15:45


 

1- بیاد داشتن هنر فروشندگی.

2- دادن اتاق به میهمان وعملیات checkin

3- تنظیم فرم های ورودی.

4- قرار دادن اطلاعات مربوط به مسافر در اختیار فرآنت دسک.

5- تبدیل ارز مسافر.                                                         

6- قراردادن اطلاعات مربوط به مسافردر اختیار مسئولان هتل : مدیران میانی ، فرآنت آفیس، بخش غذا و نوشابه، بخش خانه داری، تاسیسات

7-نظارت بر رفتار همکاران رسپشن و دادن تذکر بجا در صورت لزوم.

8- گرفتن نامه وپیغام در صورت نبودن اطلاعات .

9- تنظیم اسلیپ (روش دستی )

10- آگاه ساختن مدیر از ورود میهمانان ویژه .VIP

11- پیگیری وبرسی گزارش خانه داری ومهندسی.

12- رسیدگی به شکایات وانتقاد میهمانان .

13- همکاری با صندوق در checkin-chekout

14- در شیفت شب علاوه بر وظایف ذکر شده, وظایف مدیر کشیک و مدیر شیفت نیز افزوده می گردد.

در اکثر هتل ها ومراکز اقامتی پذیرشگران کار پاسخگویی تلفن را هم به عنوان یک اپراتور هتل انجام می دهند.

15 – در هر حال رسپشن می باید نکات امنیتی را مد نظر قرار دهد و ضمن بهره گیری از همه ی فنون شاسی روانی مراجعان، هیچ گاه در اولین رودرویی به اشخاص اعتماد نکند. کنترل دقیق مدارک شناسایی میهمانان و تطبیق مندرجات آنها با مشخصات ظاهری فرد و هرگونه اقدام احتیاطی دیگری، می تواند از عواقب سوء پیشگیری کند. البته کنترل و رفتارهای احتیاطی باید به نحوی صورت گیرد که اسباب رنجش میهمانان نشود
ز
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.